ZŠ Horní Lideč

Horní Lideč 200

756 12  Horní Lideč

tel: (+420) 571 447 316


Aktuality

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Konkurz

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy - odkaz na stránky obce Horní Lideč

Pohár rozhlasu

Fotogalerie soutěže ve Valašském Meziříčí

Dopravní hřiště

23.5. - dopravní hřiště pro 4. třídu

LA čtyřboj

24.5. - lehká atletika čtyřboj

Den matek

Fotogalerie z 26.5. - vystoupení ke Dni matek pro žáky

Karel IV.

Fotogalerie z divadelního představení Karel IV. na 1. stupni

Superstar

Zpráva s fotogalerií z 10.5. - okresního kola, fotogalerie z 27.4. - školního kola + článek na regionvalassko.cz

English speaker

27.4. - soutěž v AJ pro 1. stupeň

Bee English

Zpráva z 21.4. - soutěž v AJ pro 5. ročník

Den Země

Fotogalerie z 22.4. - den s ekologicko-výchovnou tematikou

Karel IV.

Zpráva s fotogalerií ze dne 13.4. - projektový den pro 7. třídy

Taneční

20.5. - ukončení kurzu společenské výchovy a tance pro 8. třídy (KD Střelná, 18.00 h)

Anglický projektový den

Zpráva s fotogalerií ze 16.3. - anglický projektový den pro 8. třídy + pozvané školy

Konverzační soutěž v AJ

Zpráva ze soutěže v konverzaci v anglickém jazyce

Bezpečný počítač

Portál BezpečnýPC - jak se zdarma bránit virovým útokům, zbavit se nečistot v zařízení aj., přehledové listy nejen pro učitele

O škole

 • Školu zastupuje ve funkci ředitele Mgr. Miloš Novák a ve funkci zástupkyně ředitele Mgr. Gabriela Daňková.
 • Zřizovatelem školy je obec Horní Lideč
 • Základní škola poskytuje základní vzdělání.
 • Směřuje k naplnění klíčových kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín, je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
 • Na prvním stupni je zpravidla po jedné třídě v ročníku, na druhém stupni po dvou nebo třech paralelních třídách v ročníku.
 • Kapacita školy je 515 žáků.
 • Budova základní školy se nachází ve vesnici.
 • Je situována do klidného prostředí, částečně vzdáleného od hlavní silnice.
 • Založení školy je datováno k 1. září 1968.

Vybavení školy

 • Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny a školního klubu i pro tělesnou výchovu.
 • Škola disponuje zrekonstruovanou tělocvičnou a nově zbudovaným sportovním areálem s tartanovou dráhou, fotbalovým hřištěm, volejbalovým hřištěm a asfaltovým hřištěm, na němž je žákům v zimě umožněno bruslení.
 • Budova školy je tvořena pěti pavilony.
 • Ve škole je zřízena počítačová učebna s přístupem na internet, dále 2 multimediální učebny cizích jazyků, odborná učebna fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, náboženství.
 • Dataprojektory je vybaveno šest tříd 1. stupně a dvě třídy 2. stupně, dále je dataprojektorem vybavena odborná učebna zeměpisu, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna fyziky a chemie a školní knihovna. Vybavení dataprojektory se uvažuje postupně taky v dalších třídách.
 • Internetovým připojením je vybavena celá budova 1. stupně a dvě třídy 2. stupně.
 • Ve škole je zřízeno wifi připojení.
 • Učebny cizích jazyků jsou vybavené dataprojektorem a poslechovým zařízením.
 • Dále je k dispozici školní zahrada pro výuku pěstitelských prací a školní kuchyňka.
 • Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu, která je umístěna v interaktivní učebně.
 • Ve školní budově je výdejna obědů s jídelnou.
 • Provozujeme školní družinu pro žáky 1.-3. třídy a školní klub pro žáky ostatních tříd.
 • Školní družina i školní klub disponují bohatou nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.
 • V budově, kde se nachází školní družina a školní klub, mají žáci možnost pod ZUŠ Vsetín navštěvovat výuku hry na hudební nástroje.
 • Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i odpolední čas dětí, slouží dvě venkovní atria.
 • Občerstvení, možnost svačin a hlavně pitný režim zajišťuje bufet.
 • V areálu školy se rovněž nachází posilovna s relaxačním centrem.

Pravidelné akce a soutěže:

Pravidelné sportovní akce

 • atletické soutěže
 • cyklistický závod
 • florbal
 • lyžařský výcvik
 • kopaná
 • pohár rozhlasu
 • přespolní běh
 • šplhoun ušatý
 • vánoční laťka
 • vybíjená 1. stupně

Prohlídka školy

 

Sněhové království

 


OP plakat

 «  < Květen
2016
>   »
PoUtStCtPaSoNe
29

Ovoce do škol

EU peníze školám

Dnes má svátek MaxmiliánRoman Bača - web design a SEO, online marketing

Copyright © ZŠ Horní Lideč