ZŠ Horní Lideč

Horní Lideč 200

756 12  Horní Lideč

tel: (+420) 571 447 316


Aktuality

 • 1
 • 2

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky k začátku nového školního roku

Prodej stravného

Platba stravného na měsíc září proběhne v pondělí 29.8., úterý 30.8. a ve středu 31.8. od 8.00h do 12.00h

Ukončení školního roku 2015/16

Fotogalerie ze slavnostního ukončení školního roku 2015/16 a loučení s ředitelem školy Mgr. Milošem Novákem. Novou ředitelkou školy se stává Mgr. Gabriela Daňková a zástupkyní školy Mgr. Martina Slováčková.

O škole

 • Školu zastupuje ve funkci ředitele Mgr. Miloš Novák a ve funkci zástupkyně ředitele Mgr. Gabriela Daňková.
 • Zřizovatelem školy je obec Horní Lideč
 • Základní škola poskytuje základní vzdělání.
 • Směřuje k naplnění klíčových kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín, je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
 • Na prvním stupni je zpravidla po jedné třídě v ročníku, na druhém stupni po dvou nebo třech paralelních třídách v ročníku.
 • Kapacita školy je 515 žáků.
 • Budova základní školy se nachází ve vesnici.
 • Je situována do klidného prostředí, částečně vzdáleného od hlavní silnice.
 • Založení školy je datováno k 1. září 1968.

Vybavení školy

 • Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny a školního klubu i pro tělesnou výchovu.
 • Škola disponuje zrekonstruovanou tělocvičnou a nově zbudovaným sportovním areálem s tartanovou dráhou, fotbalovým hřištěm, volejbalovým hřištěm a asfaltovým hřištěm, na němž je žákům v zimě umožněno bruslení.
 • Budova školy je tvořena pěti pavilony.
 • Ve škole je zřízena počítačová učebna s přístupem na internet, dále 2 multimediální učebny cizích jazyků, odborná učebna fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, náboženství.
 • Dataprojektory je vybaveno šest tříd 1. stupně a dvě třídy 2. stupně, dále je dataprojektorem vybavena odborná učebna zeměpisu, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna fyziky a chemie a školní knihovna. Vybavení dataprojektory se uvažuje postupně taky v dalších třídách.
 • Internetovým připojením je vybavena celá budova 1. stupně a dvě třídy 2. stupně.
 • Ve škole je zřízeno wifi připojení.
 • Učebny cizích jazyků jsou vybavené dataprojektorem a poslechovým zařízením.
 • Dále je k dispozici školní zahrada pro výuku pěstitelských prací a školní kuchyňka.
 • Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu, která je umístěna v interaktivní učebně.
 • Ve školní budově je výdejna obědů s jídelnou.
 • Provozujeme školní družinu pro žáky 1.-3. třídy a školní klub pro žáky ostatních tříd.
 • Školní družina i školní klub disponují bohatou nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.
 • V budově, kde se nachází školní družina a školní klub, mají žáci možnost pod ZUŠ Vsetín navštěvovat výuku hry na hudební nástroje.
 • Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i odpolední čas dětí, slouží dvě venkovní atria.
 • Občerstvení, možnost svačin a hlavně pitný režim zajišťuje bufet.
 • V areálu školy se rovněž nachází posilovna s relaxačním centrem.

Pravidelné akce a soutěže:

Pravidelné sportovní akce

 • atletické soutěže
 • cyklistický závod
 • florbal
 • lyžařský výcvik
 • kopaná
 • pohár rozhlasu
 • přespolní běh
 • šplhoun ušatý
 • vánoční laťka
 • vybíjená 1. stupně

Prohlídka školy

 

Sněhové království

 


 «  < Srpen
2016
>   »
PoUtStCtPaSoNe
28

Ovoce do škol

EU peníze školám

Dnes má svátek AugustýnRoman Bača - web design a SEO, online marketing

Copyright © ZŠ Horní Lideč